יום 3

חידשתי חוזה בדירה שלי עם שני שותפים נהדרים. לחיי שנה נוספת בעיר הכיפית ביותר בארץ ! #100happydays

הגיע הזמן להתחיל עם זה

היום עברתי ליד החדר כושר בדרך הביתה ולמרות שהייתי עייף עשיתי אימון שהיה מעולה והרים לי את מצב הרוח. נצחון כוח רצון. #100happydays.

cat-band:

SAXOPHONE - @bengordon1 regram of @kmagi 

this is almost TOO good to be on the internet.

kiyokon:

My interpretation of the first few days of Twitch Plays Pokemon Crystal.

הקהילה הזו מוציאה מעצמה דברים כאלו מופלאים

We don’t code on Shabbos (at Wispa offices)

We don’t code on Shabbos (at Wispa offices)

kiyokon:

I like to think they all found each other again.

sadness is me

kiyokon:

I like to think they all found each other again.

sadness is me

מישהו בא איתי לצלם סרט אימה ספונטאני בערפל הצהוב המסתורי שעוטף את העיר?

מישהו בא איתי לצלם סרט אימה ספונטאני בערפל הצהוב המסתורי שעוטף את העיר?

wtfevolution:

Valentine’s Day Tips From a Tragopan

Trying to catch the eye of that special someone? Then you need these moves, custom-evolved to win them over fast. 

First, get your crush’s attention by pecking around on the ground. This will make them curious. But then, immediately hide behind a log. You’re putting on a show here—you don’t want to give everything away!

Next, inflate your rubbery blue horns and unfurl your flappy bib. Bob up and down a bunch of times to make sure that they’re fully deployed. You need to look your best!

Then start with the frenetic clicking. This will signal to your love interest that you’re ready to take things further. (Honest communication is the key to any successful romantic pursuit.)

When you feel ready, rear up and rush forward, displaying yourself in all your naked glory to the object of your affection. Remember: You are confident. You are fabulous. You have inflatable rubbery horns. You’ve got this.

If it doesn’t work the first time, try again. Try flapping harder. Click some more. You’ll have a valentine in no time, guaranteed.

With I had that kind of… ahh… rubbery blue horns things

mr-dalliard:

Time travel in movies

mr-dalliard:

Time travel in movies

Just uploaded a new riff